top of page
IMG_0089.jpg

Frank Strolenberg

Vanuit Frank en vrij werk ik aan opdrachten die variëren van conceptontwikkeling tot aan het concreet op de grond krijgen van ideeën of processen. Men kan mij vooral wakker maken voor vraagstukken waarbij creatief en kansengericht denken nodig is. Opgaven die vragen om bestuurlijke verbinding en inhoudelijke samenwerking. En publieke vraagstukken die verbonden moeten worden met zakelijke rendement. Onderwerpen waar ik mijn enthousiasme, stroom aan ideeën, kennis en ervaring graag voor inzet. In mijn eerdere werk zijn 3 sporen te herkennen.

Zo werk ik al zo'n 30 jaar met veel plezier in de cultuur- en erfgoedsector. Onder andere als projectleider Belvedere (1997-2009), als programmamanager Herbestemming (2010 - 2015) en als programmamanager Toekomst Religieus Erfgoed (2014 - 2022). 

Ik heb daarnaast zo’n 10 jaar ervaring in financiën, organisatie en communicatie: bij de afdeling Financieel Economische Zaken van het voormalig Ministerie van WVC, als hoofd bedrijfsvoering van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek en als organisatieadviseur bij Phusis-organisatieadviesbureau.

Een derde spoor in mijn werk is het onderwijs. In verschillende rollen heb ik hier een rol mogen spelen, als docent massacommunicatie op de HEAO te Eindhoven, als voorzitter van een schoolbestuur en als mede initiatiefnemer van verschillende opleidingen zoals de Erfgoedacademie, de leerstoelen Belvedere, de leergang Belvedere op de werkvloer en de Week van het Lege Gebouw.

Daarnaast vind ik het heerlijk om voor een groep te staan en een verhaal te vertellen of met een groep in een workshop de kansen en mogelijkheden te verkennen. 

Opdrachtgevers Frank en vrij
Bureau Berenschot
Gemeente Utrecht
Hogeschool Utrecht
Landschap Erfgoed Utrecht
Gemeente Venlo
Maatschappij van Weldadigheid
Nationaal Park Heuvelrug io
Visit Brabant

Gemeente Stichtse Vecht
Provincie Utrecht

Zuiderwaterlinie

Mede mogelijkmakers van mijn werkzaamheden/partners
BMC
Bureau Buiten

ID&DN/Sander Gelinck
Janine Caalders
De Culturele Zaak/Mirjam Blott

Floris de Gelder

Roos van Os Architecten
Ministerie van OCW
Ministerie van LNV
Ministerie van V&W
Ministerie van VROM
Rijksdienst voor de Monumentenzorg
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

bottom of page