monu NMO Kennisdag cr GJL 170309 1596 Fr

Frank Strolenberg

Vanuit Frank en vrij werk ik aan opdrachten die variëren van conceptontwikkeling tot aan het concreet op de grond krijgen van ideeën of processen. Opvallend vaak staan allerlei samenwerkingsvormen daarin centraal. In mijn werk zijn 3 duidelijk sporen te herkennen.

Zo werk ik al meer dan 25 jaar met veel plezier in de cultuur- en erfgoedsector. Onder andere als projectleider Belvedere (1997-2009) en als programmamanager Herbestemming (2010 - 2015) Tegenwoordig werk ik als programmamanager Toekomst Religieus Erfgoed (2014 - heden). Deze functie vervul ik vanuit de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Vanuit Frankenvrij ligt mijn accent ook op allerlei projecten binnen de cultuur-en erfgoedsector (zie de tijdlijn).

Ik heb daarnaast zo’n 10 jaar ervaring in financiën, organisatie en communicatie: bij de afdeling Financieel Economische Zaken van het voormalig Ministerie van WVC, als hoofd bedrijfsvoering van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek en als organisatieadviseur bij Phusis-organisatieadviesbureau.

Een derde spoor in mijn werk is het onderwijs. In verschillende rollen heb ik hier een rol mogen spelen, als docent massacommunicatie op de HEAO te Eindhoven, als voorzitter van het bestuur van de lagere school van mijn kinderen, maar vooral als mede initiatiefnemer van verschillende opleidingen zoals de Erfgoedacademie, de leerstoelen Belvedere, de leergang Belvedere op de werkvloer en de Week van het Lege Gebouw. Daarnaast vind ik het heerlijk om voor een groep te staan en een verhaal te vertellen of met een groep in een workshop de kansen en mogelijkheden te verkennen.

Opdrachtgevers Frank en vrij
Bureau Berenschot
Gemeente Utrecht
Hogeschool Utrecht
Landschap Erfgoed Utrecht
Gemeente Venlo
Maatschappij van Weldadigheid
Nationaal Park Heuvelrug io
Visit Brabant

Gemeente Stichtse Vecht
Provincie Utrecht

Zuiderwaterlinie

 

 

Mede mogelijkmakers van mijn werkzaamheden/partners
BMC
Bureau Buiten

ID&DN/Sander Gelinck
Janine Caalders
De Culturele Zaak/Mirjam Blott

Floris de Gelder

Roos van Os Architecten
Ministerie van OCW
Ministerie van LNV
Ministerie van V&W
Ministerie van VROM
Rijksdienst voor de Monumentenzorg
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed