top of page

Initiatief en verbinding

'Alleen ga je sneller; samen kom je verder’ is een veel geciteerd gezegde. De samenleving wordt steeds complexer en we bevinden ons in allerlei netwerken die met elkaar samenhangen. Allianties sluiten is dan ook noodzakelijk. Het is bepaald niet sneller, maar de oogst is rijker en het project wordt breder gedragen. Hieronder samenwerkingsverbanden die ik geïnitieerd en gerealiseerd heb.


 

Ik heb voor een aantal allianties het initiatief genomen en het voorrecht genoten ze te mogen opzetten en ondersteunen. Niet elke alliantie is blijvend gebleken, maar hun geluid klinkt door in nieuwe samenwerkingsvormen.

Ambassadeurs Religieus Erfgoed : een onafhankelijke groep professionals die vanuit hun kennis en achtergrond betrokken zijn bij- en zich inzetten voor een duurzame toekomst van kerkgebouwen. 

Programma Toekomst Religieus Erfgoed : een samenwerkingsverband van 8 vertegenwoordigers van kerken, overheden en belangenorganisaties die voortbouwen op de opbrengsten van de Agenda Toekomst Religieus Erfgoed. 

De Agenda Toekomst Religieus Erfgoed : een samenwerkingsverband van zo’n 20 vertegenwoordigers van eigenaren en belangenorganisaties rondom kerken en kloosters die inzetten om de transitie van kerkelijk erfgoed te begeleiden.

De Limes Alliantie

een samenwerkingsverband van bestuurlijke en inhoudelijke partijen rondom de Romeinse rijksgrens in Nederland

 

De Regiegroep Belvedere: een groep van gekozen en benoemde bestuurders van alle bestuursniveaus die zich inzetten om het denken in termen van behoud door ontwikkeling te bevorderen

 

De Leerstoelen Belvedere: een samenwerking van 3 hoogleraren verbonden aan 3 universiteiten die het denken in termen van behoud door ontwikkeling wetenschappelijk onderbouwden en de kennis in onderwijs modules uitdroegen.

 

De Erfgoed Academie: een samenwerkingsverband van meerdere kennis- en onderwijsinstituten die gezamenlijk een onderwijsfaciliteit hebben gecreëerd gericht op bijscholing van de erfgoedprofessional.

 

Het H(erbestemmings)-team: een onafhankelijk team van professionals met kennis en ervaring in de herbestemming van (monumentaal) vastgoed dat herbestemming bevorderde als antwoord op de groeiende leegstandsproblematiek.

 

Het Nationaal Programma Herbestemming: een samenwerkingsverband van zo’n 30 bestuurlijke en inhoudelijke partijen die zich inzetten om herbestemming van (monumentaal) vastgoed handen en voeten te geven.

bottom of page