uitleg en tekst

 

'Er is een onderwijzer aan je verloren gegaan’ wordt mij wel eens gezegd. Daar kan ik mij wel iets bij voorstellen. Van nature heb ik de behoefte om de wereld te willen begrijpen en aan anderen uit te leggen. Tekst en uitleg geven, of te wel verantwoording afleggen, is daarbij echter niet aan de orde. Maar wel: ‘uitleg en tekst’ geven. Ik mag graag proberen om de wereld te duiden en vertrouw vervolgens zaken toe aan het papier of vertel ergens mijn verhaal. Soms resulteert dat in een blog, een artikel, een brochure of een boek. Soms schrijf ik alleen, vaker werk ik samen met anderen. Hieronder enkele voorbeelden.

2019

Levendige winkelstraten; op zoek naar een inspirerend verhaal ism Jacqueline Rosbergen, Marlijn Baarveld, Martine Bakker en Ria Dubbeldam. Dit boek laat aan de hand van 14 voorbeeldstraten en diverse thema's zien hoe een winkelstraat tot leven kan worden gebracht. Hoe een winkelstraat meer kan zijn dan een verzameling locaties met retail. 

2017

Reuse, Redevelop and Design ism Paul Meurs, Sander Gelinck & Jean Paul Corten. Een boek dat inzage biedt in hoe Nederland omgaat met de herbestemming van haar monumentaal erfgoed.

2017

The future of a bright and brutal heritage; post war reconstruction the Netherlands 1945-1965 ism Albert Reinstra. Dit boek schetst hoe in Nederland na de oorlog gebouwd werd en hoe we er nu mee om gaan. Samen met Albert Reinstra van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed belichten wij hierin de naoologse kerkgebouwen. 

2016
Een Parade van Plattelandskerken ism David Koren en Welmoed Wijmans. Een brochure met 25 inspirerende initiatieven die er voor gezorgd hebben dat hun kerk op het platteland behouden bleef én gebruikt wordt. Soms nog in de religieuze functie; vaak als herbestemde kerk.  De brochure werd gepresenteerd tijdens een symposium  bleef.

 

2015
Wat we kunnen leren van The Internet of Things
. Een column in het Jaarboek 2015 van de Vereniging van Monumentale Kerkbeheerders waarin een vergelijking wordt gelegd tussen wat nodig is om succesvol te zijn met het internet of things enerzijds en wat we daarvan kunnen leren voor de kerkenproblematiek in Nederland.

 

Moet het Nederlandse landschap gered ism Henk Baas
Enkele opiniemakers zeiden de afgelopen maanden dat het slecht gaat met het Nederlandse landschap en dat het gered moet worden. Er is volgens hen een nauwere monitoring van de kwaliteit van het landschap noodzakelijk is en hebben daartoe een heus Landschapsobservatorium opgericht. Wat is er aan de hand, vragen Henk Baas en Frank Strolenberg van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zich af. Een artikel in Landwerk november 2015

 

Buitenbeentjes in het erfgoed ism Erik Kleijn Een blog over de opkomst van de aandacht voor de herbestemming van het industrieel erfgoed en de rol van Peter Nijhof en BOEi hierbij. Verschenen op platform VOER september 2015

 

Gerben van Dijk en de nieuwe wereld. een blog over de relatie tussen vastgoed en cultuurbehoud naar aanleiding van de nieuwe functie van Gerben van Dijk als directeur Nertwerkplatform van het Vastgoedjournaal. Verschenen op het platform Vastgoedjournaal augustus 2015

 

Van de nood een deugd maken; oftewel het DNA van Nederland in samenwerking met Henk Baas. Een blog op de Erfgoedstem in augustus 2015 naar aanleiding van de uitzending van Zomergasten met Adriaan Geuze waarin hij een pleidooi hield om minder onverschillig om te gaan met het Nederlandse landschap. 

 

2014
Rekenen op Herbestemming: idee, aanpak en cijfers van 25+1 gerealiseerde projecten ism Sander Gelinck In dit boek staan 26 voorbeelden van succesvolle herbestemmingsprojecten die grotendeels na 2007 tot stand zijn gekomen. Het centrale thema is geld. Hoe wordt er aan herbestemming gerekend en waar komt de financiering vandaan? Ook wordt er ingezoomd op de opdrachtgevers. Om welke partijen gaat het en hoe hebben ze het project aangepakt? Daarnaast komen de gebruikers aan bod. Wie zijn ze, hoe vind je ze en hoe houd je ze vast? In het eerste deel worden de projecten afzonderlijk besproken. In deel 2 worden de projecten met elkaar vergeleken op 4 punten: de initiatiefnemers, de gebruikers, de rekening en het rendement. Eind 2014 verschenen bij Nai010 Uitgevers.

Herbestemmen in een nieuwe realiteit