top of page

herbestemming

Ideeën, dromen en ambities van mensen moeten uiteindelijk altijd ergens kristalliseren. Die plek van kristallisatie is vaak een gebouw. Maar ideeën veranderen, dromen vervliegen en ambities worden op andere zaken gericht. Het gebouw achterlatend. Leeg? Welneen, boordevol verhalen en mogelijkheden. Maar het vraagt een andere kijk op een gebouw om het weer tot leven te wekken. Herbestemming dus. Tot aan de financieel-economisch crisis van 2008 was herbestemming de uitzondering op de regel, inmiddels is het gemeengoed en kan geconstateerd worden dat menige herbestemming een stad niet alleen door de crisis heen geholpen heeft, maar ook gezorgd heeft voor een nieuw, dynamisch profiel van de stad. Sinds 2010 mocht ik mij intensief bezig houden met dit onderwerp. Een aantal resultaten op rij.

Nationaal Programma Herbestemming

Een samenwerkingsverband van zo’n 30 partijen die zich van 2010-2015 richtte op het bevorderen van meer en betere herbestemming. >>>

Subsidieregeling Herbestemming

Een regeling waarmee inmiddels meer dan 1.000 haalbaarheidsstudies gesubsidieerd zijn. >>>

 

Kennis en projectenbank Herbestemming

Een databank met honderden voorbeelden, de beschrijving van de belangrijkste literatuur en verschillende relevante dossiers. >>>

 

H(erbestemmings)-team

Een club deskundige professionals die zich van 2010-2015 inzetten om het belang van herbestemming onder de aandacht te brengen en de voorwaarden te verbeteren die herbestemming belemmerden. Vervolgens werd het stokje overgedragen aan een H-team Next Generation (2015-2019) dat opereerde onder de vlag van de Rijksbouwmeester. >>>

 

Rekenen op Herbestemming

Een boek, samen geschreven met Sander Gelinck, waarin de financiële kant van herbestemming onder de loep wordt genomen. >>>

Biennale Leegstand en Herbestemming

In 2011 en 2014 organiseerde de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in samenwerking met de gemeenten Maastricht en Amsterdam twee manifestaties met debatten, tentoonstellingen, excuses en workshops rondom herbestemming als oplossing voor het probleem van leegstand. Hiernaast een foto van de kunstmanifestatie Fireman Walk With Me van RAAAF.

bottom of page