Trends en Analyse

De wereld om ons heen verandert voortdurend. Dat is een waarheid als een koe. Maar de snelheid waarmee die veranderingen in sommige sectoren van onze samenleving plaats vinden noodzaakt dat je regelmatig stil moet staan bij wat je om je heen ziet, leest en hoort. Daarbij is de vraag wat een structurele verandering is en wat een tijdelijke trend. Maar ook trends kunnen een voedingsbodem zijn waarop verschillende professies kunnen voortborduren. 

Vanuit Frank en Vrij hou ik graag de vinger aan de pols om te bepalen wat de hartslag is van de werkvelden waarin ik opereer. Ik doe hier onderzoek naar, zoals in het boek Rekenen op Herbestemming, schrijf er artikelen in vakbladen over of eigen blogs. Ook geef ik regelmatig lezingen waarbij ik de actuele trends analyseer op haar consequenties voor bepaalde werkvelden. 


 

De fiets in de Biltstraat

Zie bijvoorbeeld de hang naar authenticiteit zoals die tot uitdrukking komt in het veranderende winkelbeeld van de Biltstraat te Utrecht; een straat waar ik regelmatig doorheen fiets. Een straat die zich nog maar een paar jaar geleden kenmerkte door meer dan 15 uitzendbureaus en een verder haveloos profiel. De faam van de Biltstraat, zoals bekend van het Monopoliespel, was behoorlijk verbleekt. De uitzendbranche is echter flink ingehaald door de mogelijkheden die het internet biedt. Daardoor zijn er nu nog maar zo'n 5 uitzendbureaus. Dat bood kansen voor nieuw ondernemerschap. Met name de enorme groei die de horeca de laatste jaren doormaakt is goed terug te zien in de Biltstraat. En al die restaurants, cafe's en winkels laten dezelfde trend zien: een beweging naar eerlijkheid, echtheid en persoonlijkheid wat zich vertaalt in een duurzame keuken en de nadruk op gezondheid. Die beweging richting authenticiteit is ook terug te zien in de vijf (!) fietsenwinkels die de straat nu rijk is. Interessant dus om te zien wat voor kansen dit soort trends als authenticiteit bieden voor bijvoorbeeld het vastgoed, het erfgoed, de retail en het onderwijs?