Initiatief en verbinding

de erfgoedacademie

een samenwerkingsverband van meerdere formele in informele kennis- en onderwijsinstituten en platforms die gezamenlijk een onderwijsfaciliteit hebben gecreëerd gericht op bijscholing van de erfgoedprofessional.

Inmiddels kent de Erfgoed Academie een eigen organisatievorm en wordt zij gedragen door twee van haar founding fathers: de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Nationaal Restauratiefonds. De in de Belvedere tijd opgestarte cursus Erfgoedfilosofie, onder leiding van Erik Boers (zie foto's) vormt nog steeds een van haar succesvolle modules.