Initiatief en verbinding

Het nationaal programma herbestemming

een samenwerkingsverband van zo’n 30 bestuurlijke en inhoudelijke partijen die zich inzetten om herbestemming van (monumentaal) vastgoed handen en voeten te geven.