Initiatief en verbinding

Het

H(erbestemmings)team

een samengesteld team van professionals met kennis en ervaring in de herbestemming van (monumentaal) vastgoed dat herbestemming bevorderde als antwoord op de groeiende leegstandsproblematiek.