Initiatief en verbinding

Het

H(erbestemmings)team

Een team van professionals met kennis en ervaring in de herbestemming van (monumentaal) vastgoed dat herbestemming bevorderde als antwoord op de groeiende leegstandsproblematiek. Het oorspronkelijke H-Team onder leiding van oud wethouder van Amsterdam Duco Stadig gaf na een aantal jaren het stokje over aan een H-Team Next Generation met jonge opkomende professionals in de herbestemming onder voorzitterschap van Gerben van Dijk.