top of page

Initiatief en verbinding

Het

H(erbestemmings)team

Een team van professionals met kennis en ervaring in de herbestemming van (monumentaal) vastgoed dat herbestemming bevorderde als antwoord op de groeiende leegstandsproblematiek. Het oorspronkelijke H-Team onder leiding van oud wethouder van Amsterdam Duco Stadig gaf na een aantal jaren het stokje over aan een H-Team Next Generation met jonge opkomende professionals in de herbestemming onder voorzitterschap van Gerben van Dijk. 

bottom of page