top of page

Dromen over cultuur in de Stichtse Vecht

Tijdens een Raadsvergadering op 9 mei jl. van de gemeente Stichtse Vecht konden Mirjam Blott van de Culturele Zaak, Marinke Steunhuis van Steenhuis/Meurs en ik op veel positieve reacties rekenen voor onze culturele ambitienota. De notitie is opgesteld in opdracht van zowel de gemeente als burgerinitiatief het Vechtsnoer. Doel was de politieke partijen die actief zijn in de gemeente te inspireren en handvatten te bieden voor hun op te stellen verkiezingsprogramma's over cultuur. Gezien de reacties vanuit de Raad, waar veel partijen tijdens de Raadsvergadering al aangaven niet te willen wachten tot de verkiezingen van 2018, lijkt die missie geslaagd

Na een periode van bezuinigingen was de gemeente toe aan het formuleren van nieuwe ambities over cultuur. In gesprek met tientallen ambitieuze cultureel ondernemers, uiterst deskundige burgers en bevlogen professionals zijn hun dromen door ons op papier gesteld. Een gemeente waar,zoals Marinke in een narratief voor de gemeente zo mooi schetste, sprake is van 12 verschillende dorpskernen met elk een eigen karakter en profiel. Met de Vecht als een verbindende stroom die cultuur en welvaart bracht én brengt. Maar ook binnen een kwetsbaar landschap waar duurzaam toerisme alleen kan plaatsvinden als de opbrengsten iedereen ten goede komen: de ondernemers, de eigenaren van landgoederen, kastelen en boerderijen en de bewoners in de gemeente. Als droom is een toekomstbeeld geschetst over "dat was was, dat wat is en dat wat kan zijn'. Maar om 'dat wat kan zijn' dichterbij te brengen moeten de politieke partijen zelf de mouwen opstropen en scherpe keuzes maken. De bal ligt voor het doel....

Uitgelichte berichten
Kom later terug
Gepubliceerde posts zullen hier worden weergegeven.
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
bottom of page