top of page

NRP Masterprijs 2017

Als voorzitter van de jury van de NRP Masterprijs mocht ik mij gelukkig prijzen om deel te nemen aan dit inspirerende selectieproces. In het juryrapport schreven wij er als jury het navolgende over:

"De inzendingen op de NRP Masterprijs 2017 laten zien dat de professionaliteit op het terrein van herbestemming en renovatie alleen maar lijkt toe te nemen. Dat is terug te zien in het feit dat we het niveau van het ‘achter het bureau of tekentafel verzinnen van een functie’ voor een leeg gebouw al ruimschoots voorbij zijn. Minimaal trekt men de buurt in, op zoek naar de vraag en behoefte in de wijk.

Persoonlijke betrokkenheid gekoppeld aan maatschappelijke relevantie

Maar vaker nog benut men de opgave om grenzen te verkennen. Om meerdere doelen te verbinden, om disciplines met elkaar te verzoenen. De enkelvoudige oplossing voorbij. Hier lijkt eenzelfde beweging zichtbaar als bij de ontwerpers die zich presenteren op de Dutch Design Week: sommigen ontwerpen nog wel een mooie nieuwe stoel of tafel, maar de meesten koppelen hun ontwerp aan het verbeteren van de wereld om hen heen. Bij veel ingediende scripties lijkt die maatschappelijke relevantie gekoppeld te zijn aan een grote mate van persoonlijke betrokkenheid. Tekenend voor de student van deze tijd?

Denken & doen Een andere opvallende zaak is de grondigheid en zorgvuldigheid waarmee onderwerpen worden uitgewerkt. Met name de vijf kandidaten op de short list blonken uit in de wijze waarop zij hun scripties vorm gaven. Niet alleen lagen er grondige (historische) analyses aan ten grondslag maar er werden ook proefopstellingen ontworpen zodat de effecten fysiek te ervaren waren. Daarnaast werden er prototypes ontworpen en werden ontwerpen in de realiteit getest. Tenslotte mag niet onopgemerkt worden dat de ontwerpen met zoveel liefde voor detail zijn uitgewerkt dat ze het poëtische raken. Overrompelend vakmanschap kortom, en dat bij een carrière die nog moet beginnen. Wat een start!

De jury hoopt dan ook van harte dat de markt gestimuleerd zal worden om de ideeën van de prijswinnaars tot uitvoering te brengen. Ook dit jaar werd uit de inzendingen duidelijk hoe breed het spectrum van renovatie en transformatie is. Zo zijn er inzenders die vooral geïnspireerd lijken door een bepaald type gebouw. De herbestemming van industrieel erfgoed uit het begin van de 20e eeuw blijkt bijvoorbeeld een zeer aantrekkelijk onderwerp. Maar men schuwt ook niet om naar het proces van transformatie te kijken. Bijvoorbeeld door te onderzoeken of het mogelijk is de complexiteit in de samenwerking bij hergebruikprocessen te verminderen en het proces inzichtelijk te maken.

Frederique Sanders, Floor Hoogenboesem & Judith Wolswinkel

De jury was unaniem in haar keuze voor de drie prijswinnaars die tezamen het brede veld van het vakgebied bestrijken. De onderwerpen van de scripties zijn onvergelijkbaar en dat maakte de discussie complex. Tegelijkertijd lag hier ook de kern voor de selectie van de

drie uiteindelijke prijswinnaars: alle drie gaan zij de complexiteit niet uit de weg. Zij zoeken op overtuigende wijze nét de complexiteit van de werkelijke praktische herbestemmingsopgave op, en verbinden in denken én doen daarbij disciplines, theorieën en technieken. Daarmee zoeken zij niet alleen oplossingen voor hun eigen casus, maar verleggen zij grenzen in het denken over het vakgebied. Prijzenswaardig!

Uitgelichte berichten
Kom later terug
Gepubliceerde posts zullen hier worden weergegeven.
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
bottom of page